เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

 O03

นางทัศนีย์ เหมพลชม
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

O04

นายณรงค์ฤทธิ์ คำมะนาง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 

O05

พ.จ.ต.เอกชัย ใจซื่อ
นักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

O06

น.ส.อุทัยวรรณ ขันธะชัย
นักพัฒนาชุมชน

O07

พ.จ.ต.คำพันธ์ ชาวท่าโขลง
นักจัดการงานเทศกิจ

O23

นายนันทนัช ผลแสง
นักจัดการงานทั่วไป

 

O22

น.ส.ชิชญาภัสส์ ปราบพาล
เจ้าพนักงานธุรการ

O12

น.ส.ธัญญาลักษณ์ สร้างคอมพัฒนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

O10

นายณรงค์ฤทธิ์ สาวาปี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

O17

น.ส.บุษยา กองผ้าขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

O13

นายอาธร ผลบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

O14

น.ส.จริญญา พรมเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

O12

นายวิชานนท์ ทันตาหะ
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

S03

ตำแหน่งว่าง
นักการภารโรง

O16

น.ส.สมจันทร์ ใจตรง 
คนงานทั่วไป

O19

นายลำไย พิลา
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง

O20

นายอธิกร แก้ววิเศษ
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง

O14

นายรชานนท์ ศรีนวน
 พนักงานขับรถยนต์

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot klangyai 1

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)