เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

เทศบาลตำบลกลางใหญ่จัดโครงการอบรมอาหารปลอดภัย
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ นายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาหารปลอดภัย รณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร ไม่ใช้ถุงพลาสติก ลดมลพิษ ช่วยโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ลด ละ เลิกการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารและลดการใช้ถุงพลาสติกและเพื่อเป็นตัวอย่างและขยายผลไปสู่ภาคประชาชน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางใหญ่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
LINE ALBUM 220824 147

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster