เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

25 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลกลางใหญ่ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารกิจการ อปพร.และ งานป้องกันฯ โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตกบลกลางใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลกลางใหญ่ ให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการป้องกันฯ ของเทศบาลตำบลกลางใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน..ขอขอบพระคุณคณะต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มา ณ โอกาศนี้
S 2072600

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster