เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

เทศบาลตำบลกลางใหญ่รับการตรวจราชการและนิเทศงานจากนายอำเภอบ้านผือ
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ นายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ หลังจากนั้นนายอำเภอบ้านผือ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พชอ.บ้านกลางใหญ่ หมู่ 1 ,5,9,10,12 โดยมีประเด็นติดตาม ด้านการควบคุม ป้องกันแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การควบคุม ป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
LINE ALBUM 220824 269

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster