เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

         ด้วยเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สู่การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เทศบาลตำบลกลางใหญ่ ,จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลักการ 3Rs สามารถขยายผลสู่หมู่บ้านและชุมชนได้ อีกทั้งวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง จนสามารถลดปริมาณขยะที่ต้นทางและในพื้นที่หรือนำกลับไปปฏิบัติภายในครัวเรือนและขยายผลสู่หมู่บ้านและชุมชนได้ อย่างถูกวิธี และสามารถนำไปบอกต่อหรือนำกลับไปปฏิบัติภายในครัวเรือนและขยายผลสู่หมู่บ้านและชุมชนได้ และรวมไปถึงสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยผ่านขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเรียนรู้จากชุมชนต้นแบบขยะต้นทาง และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยตรง โดยมีนายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่ เป็นประธานในโครงการเปิดอบรม และได้รับเกียรติจากนายนเรนทร์ โคตะเพชร ท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการขยะ” โดยนายนเรนทร์ โคตะเพชร ท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ และ “ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลักการ ๓Rs สามารถขยายผลสู่หมู่บ้านและชุมชน” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะต้นทาง ณ ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี,ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ เทศบาลเมืองชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี,ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ , สรุปโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ของ ชุมชนหัวทุ่ง- ทุ่งพร้าวพัฒนา,เทศบาลเมืองหัวหิน,เทศบาลเมืองชะอำ ณ ห้องประชุมโรงแรม , ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้ศึกษาดูงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี โดยเฉพาะวิธีการกำจัดขยะอันตราย มีขวัญ กำลังใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และปริมาณขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลกลางใหญ่มีปริมาณลดลง
48481

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot klangyai 1

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)