เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมานายสมคิด คะดุลย์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ทำหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
โดยมีนายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี 2568 และอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ซึ่งนายสมคิด คะดุลย์ ได้ดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกระเบียบวาระการประชุม
48481

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot klangyai 1

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)