เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

104772
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
335
260
335
102201
7764
6653
104772

Your IP: 3.230.1.126
2020-10-25 12:44

                           เบอร์สายตรงติดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

                         เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

    ลำดับที่           ชื่อ- สกุล                 ตำแหน่ง      เบอร์โทรศัพท์
      1 นายกุญช์ภัสส์   นาคำ ปลัดเทศบาล   081-3827426
      2 จ่าเอกไพรัตน์   เหมพลชม รองปลัดเทศบาล   088-5123956
      3 นางทัศนีย์ เหมพลชม หัวหน้าสำนักปลัด   081-8736418
      4 นายณรงค์ฤทธิ์ คำมะนาง หัวหน้าฝ่ายปกครอง   081-0487273
      5 นางสุจิตรา ฮามวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   081-0478837
       6 นางสาวปราณี ไชยราช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   089-6228313
       7 นางอุไรวรรณ ปราบพาล หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้   080-4188287
      8 นายวุฒิพงศ์ ณ หนองคาย ผู้อำนวยการกองช่าง   086-8512836
      9 นายสันทัศน์ พรชัย หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   093-6047545
      10 น.ส.ทัศนีย์  เบ้าทองหล่อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา   089-8402204

                 เบอร์สายตรงติดต่อ : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

                    เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

  ลำดับ            ชื่อ-สกุล           ตำแหน่ง       เบอร์โทร   เขตรับผิดชอบ
    1 นายมงคล มีลา นายกเทศมนตรี 081-9749742
    2 นายคำจันทร์ ห้าวเส็ง รองนายกเทศมนตรี 081-4846856
    3 นางทัศนีย์ บุญไชย รองนายกเทศมนตรี 087-4220553 หมู่ที่ 11
    4 นายบุญธรรม อักษร เลขานายกเทศมนตรี 061-3235108 หมูที่ 7
    5 นายบัณฑิต ใจซื่อ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 081-6205945 หมู่ที่ 11
    6 นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์ ประธานสภาฯ 098-2071939 หมู่ที่ 7
    7 นายสมคิด คะดุลย์ รองประธานสภาฯ 089-4433794 หมู่ที่ 5
    8 นางหนูเอื้อ ศรีบุญเรือง สท.เขต 1 080-8018767 หมู่ที่ 9
    9 นางวรรณรง อรรควงษ์ สท.เขต 1 098-4343698 หมู่ที่ 12
   10 นายศุภจิต เคยสนิท สท.เขต 1 081-2601533 หมู่ที่ 1
   11 นายชูชัช ทองแกม สท.เขต 1 083-3359739 หมู่ที่ 10
   12 นายเรณู ปราบพาล สท.เขต 1 087-2245065 หมู่ที่ 6
   13 นายสุภนิมิต เครือทอง สท.เขต 2 086-8591675 หมูที่ 8
   14 นายหนูเนียม ประทุมวงษ์ สท.เขต 2 081-1830122 หมู่ที่ 3
   15 นายคำแพง เจริญชนม์ สท.เขต 2 086-0602726 หมู่ที่ 13
   16 นายบุญเตียง ทองแถม สท.เขต 2 082-7357754 หมู่ที่ 2

                          เบอร์ติดต่อสายตรง : กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านตำบลกลางใหญ่ 

                                                อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

   ลำดับ              ชื่อ-สกุล                 ตำแหน่ง        เบอร์โทร
     1 นายบุญเที่ยง  ชาวดร กำนันตำบลกลางใหญ่ ม.10 062-9849629
     2 นางเตือนใจ  ปราบพาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 089-9446974
     3 นายพิสิษฐ์  คันธี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 091-3712119
     4 นายสมพงษ์  ยะมุณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 063-1254599
     5 นายสำเร็จ  ขันอ่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 087-2172621
     6 นายสายัณห์  เวียงวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 081-2607649
     7 นางวราภรณ์  พรมมาซุย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 093-1262150
     8 นายสายลม   สีหาปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 085-0144800
     9 นายวีรพันธ์ นามวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 095-1690658
    10 นายสมพงษ์ ศรีเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 094-3574333
    11 นายธนวัฒน์ บุญเลิศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 062-1619877
    12 นายจำปา  จำปาทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 082-8659925
    13 นายจตุรงค์  ชาวดร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 085-7565234