เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

กระดานถาม - ตอบ

คำถามที่พบบ่อย

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สามารถดูข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยงาน (http://www.klangyai.go.th)

 Question : คำถาม?                    Answer : คำตอบ         

 ⇒ เบอร์ติดต่อเทศบาลตำบลกลางใหญ่ คือ?

 ⇒ เบอร์โทรสำนักงาน 042-219314

 ⇒ เบอร์โทรสาร. 042-219312

 ⇒ เบอร์ติดต่อกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลกลางใหญ่คือ?

 ⇒ สายตรงกู้ชีพ 042-219313  (ศูนย์กู้ชีพ)                

 ⇒ ศูนย์สั่งการกู้ชีพอุดรฯ 1669

     (ไม่มีค่าใชจ่าย...แต่อย่าโทรเล่น!)  

 ⇒ เบอร์ติดต่อรถดับเพลิง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้?

 ⇒ เบอร์สายตรงศูนย์ป้องกันฯ 042-219313

     (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

      เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธา

     แจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  เบอร์ศูนย์ดับเพลิงอุดรฯ 199

 ⇒ สามารถขอความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ

    หรือร้องทุกข์ - ร้องเรียนได้ที่ไหนบ้าง?

  ทางเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 042-219314

  กรอบแบบฟอร์มทางเว็บไซต์หน่วยงาน (คลิ๊ก)

 ⇒ เข้ามาติดต่อเทศบาลตำบลกลางใหญ่

    เพื่อขอแบบฟอร์มพร้อมมีเจ้าหน้าที่แนะนำ

    ในการกรอกแบบคำร้องต่างๆ

  ผ่านทางโซเซียลมีเดีย facebook fanpage

 ⇒ แผนที่เดินทางมาเทศบาลตำบกลางใหญ่?

  google map

 ⇒ เว็บไซต์หน่วยงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่?   http://www.klangyai.go.th 
 ⇒ การติดต่อยื่นเสียภาษีต่างๆ ได้ที่ไหน?            ⇒ ฝ่ายพัฒนารายได้ (042-219314)
 ⇒ ติดต่อสอบถามเรื่องบุคลากรได้ที่ไหน?   งานบุคลากร (042-219314)
 ⇒ ติดต่อสอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ไหน?   งานสวัสดิการสังคม (042-219314)
 ⇒ การขออนุญาตติดป้ายโฆษณา ติดต่อได้ที่ไหน?  ⇒ งานเทศกิจ (042-219313)
 ⇒ การขออนุญาตใช้งาน ติดต่อได้ที่ไหน?  ⇒ งานเทศกิจ (042-219313)
 ⇒ การขออนุญาตขุดดินและถมดิน ติดต่อได้ที่ไหน?           ⇒ กองช่าง (042-219314)

 ⇒ เบอร์ติดต่อท่านนายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่?

 ⇒ นายมงคล มีลา (นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่)

   โทร.081-9749742

 ⇒ เบอร์ติดต่อท่านปลัดเทศบาลตำบลกลางใหญ่?

 ⇒ นายกุญช์ภัสส์ นาคำ

    (ปลัดเทศบาลตำบลกลางใหญ่)

   โทร.081-3827426

 ⇒ ตำบลกลางใหญ่มีทั้งหมดกี่หมู่บ้าน?

 ⇒ 13 หมู่บ้าน 2 เขตเลือกตั้ง 

 ⇒ กำนันตำบลกลางใหญ่ คนปัจจุบันชื่อ?  ⇒ นายหนูเที่ยว ชาวดร
 ⇒ ติดตามข่าวสารต่างๆ ทาง facebook ได้ที่ไหน?   ข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลกลางใหญ่
  ตำบลกลางใหญ่ มีตลาดกี่ที่?

 ⇒ มี 2 ตลาด

     1.ตลาดสดเทศบาลตำบลกลางใหญ่

     2.ตลาดสดบ้านผักบุ้ง

  รถดับเพลิงและรถกู้ชีพมีกี่คัน?

   มีรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน

     และรถกู้ชีพจำนวน 2 คัน

     ให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง

  ⇒ กรอบแบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจ

     ในการให้บริการเทศบาลได้ที่ไหน?

  กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ Link

      หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

      ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ

      Link:กรอบแบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจ

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster