เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลกลางใหญ่ ได้จัดทำโครงการจัดงานส่งเสริมข้าวเม่าของดี ตำบลกลางใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ โดยท่านจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ส.ส.เทียบจุฑา ขาวขำ ส.จ.อรวรรณ เชื้อกลางใหญ่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ ท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านผือ นายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่ ประธานจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลกลางใหญ่ ข้าราชการ พ่อค้าคหบดี กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาชีพข้าวเม่าตำบลกลางใหญ่ ชมรมไทยพวนตำบลกลางใหญ่ ชมรมไทยพวนโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ชมรมไทยพวนบ้านผือ ชมรมไทยพวนหายโศก และพี่น้องประชาชนตำบลกลางใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลกลางใหญ่และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในงานมีกิจกรรม การประกวดสถานที่ผลิตข้าวเม่า “ที่ดีมีมาตรฐาน ถูกหลักอนามัย” การแสดงนิทรรศการส่งเสริมข้าวเม่าของดีตำบลกลางใหญ่ การแข่งขันย่างข้าวเขียบ(ข้าวโป่ง) การแข่งขันคลุกข้าวเม่า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข่าวเม่า การแสดงรำวงย้อนยุค โฮมพาแลง ลิ้มชิมรสอาหารไทยพวน การแสดงฟ้อนรำชมรมไทพวนตำบลกลางใหญ่ ชมรมไทพวนโพธิ์ตาก ชมรมไทพวนอำเภอบ้านผือ การแสดงกลองยาวตำบลกลางใหญ่
🌐 www.klangyai.go.th
48481

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)