เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วันที่ 18 ตุลาคม 2666 นายอำเภอบ้านผือได้ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 และนายบุญเตียง ทองแถม ประธานสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาในอำนาจหน้าที่ ของเทศบาล และการขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่ เพื่อขอยกวัดพระเจ้านอน (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา โดยมีนายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม และการประชุมในวันนี้ มีนายบุญเที่ยง ชาวดร กำนันตำบลกลางใหญ่และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมประชุมสภา เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงาน พร้อมแก้ไขปัญหา และช่วยกันขับเคลื่อนงานเทศบาล งานชุมชน ร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จ การประชุมสภาครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
48481

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot klangyai 1

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)