เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

⏰เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา...
เทศบาลตำบลกลางใหญ่ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลกลางใหญ่ และศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน จนสามารถสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวและสามารถบริหารจัดการตนเองได้ โดยมีนายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่ เป็นประธานพิธีการเปิดอบรม และได้รับเกียรติจากนางสาวชลกัจจยาพร คุณพัชรอริยกูล ท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2549 กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา 16(8)
การส่งเสริมการท่องเที่ยว” พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน จนสามารถสร้าง รายได้ให้แก่ชุมชนได้”
48481

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot klangyai 1

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)