เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

   กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลกลางใหญ่ 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตำบล เทศบาลตำบลกลางใหญ่ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายกเทศบาลตำบล เลขานุการนายกเทศบาลตำบล หัวน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ทุกท่าน สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายกเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลกลางใหญ่ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” และเน้นย้ำในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ทุกคน เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส นำไปขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมเพื่อให้ประชาชน ได้รับการบริการที่เป็นธรรมและโปร่งใส และเป็นการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลกลางใหญ่ และจังหวัดอุดรธานี อีกหนึ่งช่องทาง
574610

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)