เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชาฯมอบผู้ประสบอัคคีภัยบ้านผักบุ้ง อำเภอบ้านผือ
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัย 6 หลังที่บ้านผักบุ้ง ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่บ้านผักบุ้ง ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 6 หลัง โดยมี นางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางฤดีวรรณ ศรีเครือเนตร รองแม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี นายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบ้านผือ กล่าวว่า วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 16.20 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย ราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น พบมีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 6 หลังคาเรือน ประกอบด้วย บ้านเลขที่ 120 เป็นบ้านพักอาศัยของนางหนูเอื้อ พรหมโคตร (เสียหายทั้งหลัง), บ้านเลขที่ 124 บ้านพักอาศัยของ นายสมบุญ นารายณ์ (เสียหายทั้งหลัง), บ้านเลขที่ 54 บ้านพักอาศัยของนางเทียมจัน ชาวดร (เสียหายทั้งหลัง), บ้านเลขที่ 142 บ้านพักอาศัยของนายศีลธรรม คันชี (เสียหายบางส่วน), บ้านเลขที่ 58 บ้านพักอาศัยของนางอุไร อวนอ่อน (เสียหายบางส่วน), บ้านเลขที่ 125 บ้านพักอาศัยของนายพวงมา สุกใส (เสียหายบางส่วน) เบื้องต้นอำเภอบ้านผือ เทศบาลตำบลกลางใหญ่ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ทุกพื้นที่ ทรงสืบสาน ต่อยอด พระราชดำริในหลวงล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 พระบรมราชชนก ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนสำรองจ่ายในงานบรรเทาทุกข์ให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อมอบการช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พร้อมพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ช่วยกันทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือดูแลกันในชุมชนหมู่บ้าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยโดยมอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นผู้แทนนำถุงยังชีพพระราชทาน มามอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่อง เฝ้าระวังอัคคีภัยในพื้นที่ เนื่องจากปัจจุบันสาธารณภัยนับวันจะเกิดถี่ขึ้นและมีความรุนแรงขยายวงกว้างและทำลายชีวิต ทรัพย์สินของประชากรอย่างมากมาย โดยเฉพาะการเกิดไฟไหม้ที่สร้างความสูญเสียต่อทรัพย์สินของผู้ประสบภัย จึงขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความมีสติ และคิดอยู่เสมอว่าการเกิดภัย เกิดได้ทุกวันทุกเวลา เราต้องช่วยกันป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุ ด้วยการหมั่นตรวจตรา ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟในบ้าน ว่าได้มาตรฐานหรือใช้งานมานานปีหรือไม่ ถ้าชำรุดให้รีบซ่อมและเปลี่ยน เพราะเป็นสาเหตุ 1 ที่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดไฟไหม้ได้ อย่าก่อไฟทิ้งไว้ เพราะอาจลุกลามไหม้บริเวณอื่นจนกลายเป็นความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินได้ พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และรองแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ได้ร่วมมอบเงินและถุงยังชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัยทั้ง 6 หลังคาเรือน

574610

จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.klangyai.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban.klangyai.go.th@gmail.com  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)