เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.
 เทศบาลตำบลกลางใหญ่ เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ
เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีเกณฑ์การประเมินฯ จํานวน 4 มิติ
ได้แก่ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่
3 ด้านประสิทธิภาพของการปฎิบัติราชการ มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร และสัดส่วนของการ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
เพื่อนําไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลตำบลกลางใหญ่ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ / ข้อเสนอแนะ
พร้อมนำมาปฏิบัติ พัฒนาปรับปรุงการทำงานในแต่ละมิติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
660446

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลาง(ทต.กลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี)

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศเชิญชวน
  3. ประกาศราคากลาง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรมบัญชีกลาง

04 ธันวาคม 2566

กรมบัญชีกลาง

04 ธันวาคม 2566

กรมบัญชีกลาง

04 ธันวาคม 2566

กรมบัญชีกลาง

04 ธันวาคม 2566

next
prev

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)