เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

📣 เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่ หน่วยงานราชการ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกลางใหญ่
จำนวน 10 แห่ง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกลางใหญ่ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกลางใหญ่
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
☎️ 042-219314 🌍 www.klangyai.go.th
48481

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot klangyai 1

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)