เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 นายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวกลางใหญ่ ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญ 9 วัด ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสิริมงคลและรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยมียอดทำบุญทั้ง 9 วัด ดังนี้
ยอดทำบุญ
1.วัดป่ากุดงิ้ว 12,630
2.วัดดอนบ้านเทือน 14,109
3.วัดป่านาสีดา 14,009
4.วัดถ้ำพระ 15,799
5.วัดภูหินดัง 14,099
6.วัดห้วยศิลาผาสุก 17,572
7.วัดดอนขนุน (ถ้ำฮ้าน) 14,848
8.วัดเทสรังสี 15,049
9.วัดหินหมากเป้ง 13,889
รวม 9 วัด 132,004 บาท
 อนุโมทนาสาธุ
593505
593501.jpg 593502.jpg 593503.jpg

593504.jpg 593505.jpg 593506.jpg

593507.jpg 593508.jpg 593509.jpg

593510.jpg