Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลสถิติงานพัฒนารายได้

รายงานผลรายรับ-รายจ่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม

177513
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่ที่แล้ว
รวม
341
331
2245
173035
8660
5805
177513

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

wab master

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

>>> โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2,4,8,13

>>> โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาสีดา หมู่ที่ 3,7

>>> โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5,12

>>> โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1,9

>>> โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10

>>> โครงการซ่อมแซมคันดินขาดชำรุดเสียหายภายในตำบลกลางใหญ่

>>> โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม 1 ช่อง ห้วยซำบง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2

>>> โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม 2 ช่อง ห้วยนาแค บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9

>>> โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ 6,11

>>> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.55-03 สายบ้านโนนตาแสง - บ้านนาข่า (หมู่ที่ 11 บ้านโนนตาแสง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.55-02 สายบ้านกลางใหญ่ - บ้านสามัคคี (หมู่ที่ 5 บ้านกลางใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>> โครงการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน

>>> โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉิน

>>> โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพปฏิบัติงานด้านให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

>>> โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันดินขาดชำรุดเสียหายภายในตำบลกลางใหญ่

>>> โครงการซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตำบลกลางใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562

>>> โครงการจ้างประกอบอาหารพร้อมจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตำบลกลางใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562

>>> โครงการจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลกลางใหญ่

>>> โครงการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก คสล.,บ่อพัก คสล. และลาน คสล.

>>> โครงการซื้อวัสดุกีฬา

>>> โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

>>> โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประตู,รั้วบ่อขยะเทศบาลตำบลกลางใหญ่

>>> โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประกอบด้วยลานกีฬาอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>> โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกลางใหญ่ ม.10

>>> โครงการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับช่วงก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2561

>>> โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้แถวแบบ 4 ที่นั่ง)

>>> โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

>>> โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

>>> โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

>>> โครงการต่อเติมตลาดสดกลางใหญ่ บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9

>>> โครงการปรับปรุงลานเมรุเผาศพ บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9

>>> โครงการซ่อมแซมฝายแม้วห้วยนาก่ามและฝายแม้วห้วยตูบขี้ทา

>>> โครงการปรับปรุงแผงกั้นน้ำ จำนวน 2 แห่ง

>>> โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยฯ

>>> โครงการจัดซื้อชุดกีฬา

>>> โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ(ฝายแม้ว) ห้วยทัพช้าง ม.4

>>> โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดเหลี่ยม จำนวน 2 ช่อง บริเวณลำห้วยโมง นานายมอญ สีวัน บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4