Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

(ติดต่อทาง) Social

สถิติผู้เยี่ยมชม

102065
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
272
118
506
100632
2164
3648
102065

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

wab master

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.2,3,4 และ ม.9 เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 116
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 89
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 82
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนตาแสง หมู่ที่6 เขียนโดย จ่าเอกคำพันธ์ ชาวท่าโขลง 65
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช.01 โครงการต่อเติมศาลาพักศพ บ้านโนนตาแสง หมู่ที่6 เขียนโดย จ่าเอกคำพันธ์ ชาวท่าโขลง 66
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช.01 โครงการต่อเติมศาลาพักศพ บ้านนาสีดา หมู่ที่3 เขียนโดย จ่าเอกคำพันธ์ ชาวท่าโขลง 69
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช.01 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้า้น บ้านกลางใหญ่ หมู่10 งานก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่2,8 และหมู่ที่13 งานก่อสร้างปรับปรุงไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผักบุ้ง หมู่ที่8 งา่น เขียนโดย จ่าเอกคำพันธ์ ชาวท่าโขลง 58
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาสีดา หมู่ที่7 เขียนโดย จ่าเอกคำพันธ์ ชาวท่าโขลง 70
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช.01 โครงการรางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง พร้อมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่2,4,5,9,12 หมู่13 เขียนโดย จ่าเอกคำพันธ์ ชาวท่าโขลง 56
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช.01 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เขียนโดย จ่าเอกคำพันธ์ ชาวท่าโขลง 192
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช.01 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย บ้านนาสีดา หมู่ที่7 เขียนโดย จ่าเอกคำพันธ์ ชาวท่าโขลง 82
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช.01 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลกลางใหญ่ เขต2 หมู่ที่2,3,4,7,8,11 หมู่ที่ 13 เขียนโดย จ่าเอกคำพันธ์ ชาวท่าโขลง 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช.01 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลกลางใหญ่ เขตหมู่ 1,5,6,9,10 หมู่ที่12 เขียนโดย จ่าเอกคำพันธ์ ชาวท่าโขลง 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช.01 โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านโนนตาแสง หมู่ที่6 เขียนโดย จ่าเอกคำพันธ์ ชาวท่าโขลง 72
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช.01 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกลางใหญ่ เขียนโดย จ่าเอกคำพันธ์ ชาวท่าโขลง 65
1.1   
          laughing ผู้พัฒนาเว็บไซต์ wink
 จ่าเอกคำพันธ์  ชาวท่าโขลง (เจ้าพนักงานเทศกิจ)
           042-219314,042-219313