Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลสถิติงานพัฒนารายได้

รายงานผลรายรับ-รายจ่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม

157588
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่ที่แล้ว
รวม
117
264
496
155785
2611
0
157588

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

wab master

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการรื้อถอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7 เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์)สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 129
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาและดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะแบบพลาสติก ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตรพร้อมฝาปิดฯ จำนวน 53 ถัง เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่และวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำที่กั้นบริเวณท่อนำ้เสียของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักบุ้ง จำนวน 2 รายการ เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต Asphaltic Concrete บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7 เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดนนตาแสง หมู่ที่ 6 เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมแท่นประดับพระบรมฉายาลักษณ์เทศบาลตำบลกลางใหญ่ เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมผิวถนนชำรุดข้างเทศบาลตำบลกลางใหญ่ เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายวัดพระเจ้านอน บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2 เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแก้ไขถนนชำรุดเสียหายภายในตำบลำกลางใหญ่ (จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบและจ้างเหมาขนย้ายเครื่องจักรกลหนัก(รถขุดตีนตะขาบ) ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกลางใหญ่ เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพปฏิบัติงานด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย) เขียนโดย นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง 199
1.1   
          laughing ผู้พัฒนาเว็บไซต์ wink
 จ่าเอกคำพันธ์  ชาวท่าโขลง (เจ้าพนักงานเทศกิจ)
           042-219314,042-219313