Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

(ติดต่อทาง) Social

สถิติผู้เยี่ยมชม

102610
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
176
153
1051
100632
2709
3648
102610

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

wab master

ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การผลิตข้าวเม่า (สินค้า OTOP) ตำบลกลางใหญ่

๑.       การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเม่า

1

   การผลิตข้าวเม่า พันธุ์ข้าวที่นิยมนำมาผลิตเป็นข้าวเม่านั้น  เป็นการผลิตตามอายุข้าวที่มีตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาข้าว  เช่น

            -  ต้นเดือนสิงหาคม                      พันธุ์ข้าวอีเตี้ย (หรือข้าวดอหรืออีกอย่างหนึ่งข้าวต้นปี    อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

            -  กลางถึงปลายเดือนสิงหาคม      พันธุ์ข้าวหอมทอง                                                           อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

            -  ต้นเดือนกันยายน                       พันธุ์ข้าวนางบุญมา                                                         อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน      

            -  กลางเดือนกันยายน                    พันธุ์ข้าวหางยี                                                                 อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

                                                                   และพันธุ์ข้าวดอญวน                         อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

            -  ปลายเดือนกันยายน                    พันธุ์ข้าวญวนกลาง                                                        อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

            -  ต้นเดือนตุลาคม                          พันธุ์ข้าวขี้ตมพันธุ์                                                         อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

            -  กลางเดือนตุลาคม                      พันธุ์ข้าวพันธุ์สบาย                                                        อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน                                                                                                   พันธุ์ข้าวพันธุ์  กข 8                                                       อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

            -  ปลายเดือนตุลาคม                      พันธุ์ข้าวอินแปลง                           อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

                               พันธุ์ข้าวหอมพม่า                                                          อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

            -  ต้นเดือนพฤศจิกายน                  พันธุ์ข้าวบือสิม                                                               อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

            -  กลางเดือนพฤศจิกายน               พันธุ์ข้าวบือสิม                                                               อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

*  ข้าวที่ใช้ในการผลิตข้าวเม่า เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวเท่านั้น

๒.    การเก็บเกี่ยวข้าวเม่า

2

            การเก็บเกี่ยวข้าวต้องผลิตในวันเดียวกัน  อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน และไม่นิยมเก็บเกี่ยวข้าวที่ค้างคืนมาผลิต  เนื่องจากจะทำให้ข้าวแข็ง ขาดความอ่อนนุ่ม  ไม่หอมหวาน

๓.  การปั่นข้าว

13

 12

       เพื่อคัดเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าว

๔.  การแช่ข้าวเม่า

         11

                 เพื่อคัดแยกเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์  และทำให้เมล็ดข้าวอิ่มตัว  โดยแช่ข้าวประมาณ  ๑๐ ๑๕  นาที

๕.  การคั่วข้าว

10

                        เพื่อทำให้เมล็ดข้าวสุก  ใช้เวลาประมาณ  ๒๐ ๒๕  นาที

๖.  การผึ่งข้าว

9

                     เพื่อเป็นการผึ่งลมให้เย็นก่อนนำไปตำ

๗.  การตำข้าว

7             8 

              การตำมีอยู่  ๓  ขั้นตอน

                        1.  การตำเปลือก              ใช้เวลาประมาณ  ๔ ๕  นาที

                        2.  การตำต่าว                  ใช้เวลาประมาณ  ๑๕ ๒๐  นาที

                        3.  การตำซ้อม                 ใช้เวลาประมาณ  ๑๐ ๑๕  นาที                       

๘.  การฝัดข้าว

 5            6                                                                     อดีตใช้กระด้งร่อน                                                                                                   ปัจจุบันใช้เครื่องร่อน

                     การตำแต่ละขั้นตอนการตำต้องนำมาฝัดก่อนที่จะนำไปตำในขั้นตอนต่อไป โดยแต่ก่อนใช้

กระดงในการฝัด  ปัจจุบันใช้เครื่องตะแกรงร่อน

๙. ข้าวเม่าที่ผ่านการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4

       เป็นข้าวเม่าที่ผ่านกรรมวิธีผลิต พร้อมรับประทานและส่งจำหน่ายเป็นสินค้า   OTOP

๑๐. ข้าวเม่าปรุงสำเร็จ

3

             ส่วนประกอบ:- 

 - ข้าวเม่า                                -  น้ำตาลทราย

 - มะพร้าวทึนทึกขูดฝอย        -  เกลือเล็กน้อย

คลุกเคล้าส่วนประกอบให้เข้ากัน เสร็จแล้วพร้อมรับประทาน

1.1   
          laughing ผู้พัฒนาเว็บไซต์ wink
 จ่าเอกคำพันธ์  ชาวท่าโขลง (เจ้าพนักงานเทศกิจ)
           042-219314,042-219313