Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลสถิติงานพัฒนารายได้

รายงานผลรายรับ-รายจ่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม

172488
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่ที่แล้ว
รวม
59
333
1942
168791
4169
8439
172488

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

wab master

ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การผลิตข้าวเม่า (สินค้า OTOP) ตำบลกลางใหญ่

๑.       การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเม่า

1

   การผลิตข้าวเม่า พันธุ์ข้าวที่นิยมนำมาผลิตเป็นข้าวเม่านั้น  เป็นการผลิตตามอายุข้าวที่มีตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาข้าว  เช่น

            -  ต้นเดือนสิงหาคม                      พันธุ์ข้าวอีเตี้ย (หรือข้าวดอหรืออีกอย่างหนึ่งข้าวต้นปี    อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

            -  กลางถึงปลายเดือนสิงหาคม      พันธุ์ข้าวหอมทอง                                                           อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

            -  ต้นเดือนกันยายน                       พันธุ์ข้าวนางบุญมา                                                         อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน      

            -  กลางเดือนกันยายน                    พันธุ์ข้าวหางยี                                                                 อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

                                                                   และพันธุ์ข้าวดอญวน                         อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

            -  ปลายเดือนกันยายน                    พันธุ์ข้าวญวนกลาง                                                        อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

            -  ต้นเดือนตุลาคม                          พันธุ์ข้าวขี้ตมพันธุ์                                                         อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

            -  กลางเดือนตุลาคม                      พันธุ์ข้าวพันธุ์สบาย                                                        อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน                                                                                                   พันธุ์ข้าวพันธุ์  กข 8                                                       อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

            -  ปลายเดือนตุลาคม                      พันธุ์ข้าวอินแปลง                           อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

                               พันธุ์ข้าวหอมพม่า                                                          อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

            -  ต้นเดือนพฤศจิกายน                  พันธุ์ข้าวบือสิม                                                               อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

            -  กลางเดือนพฤศจิกายน               พันธุ์ข้าวบือสิม                                                               อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน

*  ข้าวที่ใช้ในการผลิตข้าวเม่า เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวเท่านั้น

๒.    การเก็บเกี่ยวข้าวเม่า

2

            การเก็บเกี่ยวข้าวต้องผลิตในวันเดียวกัน  อายุข้าวประมาณ  ๘๐- ๘๕ วัน และไม่นิยมเก็บเกี่ยวข้าวที่ค้างคืนมาผลิต  เนื่องจากจะทำให้ข้าวแข็ง ขาดความอ่อนนุ่ม  ไม่หอมหวาน

๓.  การปั่นข้าว

13

 12

       เพื่อคัดเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าว

๔.  การแช่ข้าวเม่า

         11

                 เพื่อคัดแยกเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์  และทำให้เมล็ดข้าวอิ่มตัว  โดยแช่ข้าวประมาณ  ๑๐ ๑๕  นาที

๕.  การคั่วข้าว

10

                        เพื่อทำให้เมล็ดข้าวสุก  ใช้เวลาประมาณ  ๒๐ ๒๕  นาที

๖.  การผึ่งข้าว

9

                     เพื่อเป็นการผึ่งลมให้เย็นก่อนนำไปตำ

๗.  การตำข้าว

7             8 

              การตำมีอยู่  ๓  ขั้นตอน

                        1.  การตำเปลือก              ใช้เวลาประมาณ  ๔ ๕  นาที

                        2.  การตำต่าว                  ใช้เวลาประมาณ  ๑๕ ๒๐  นาที

                        3.  การตำซ้อม                 ใช้เวลาประมาณ  ๑๐ ๑๕  นาที                       

๘.  การฝัดข้าว

 5            6                                                                     อดีตใช้กระด้งร่อน                                                                                                   ปัจจุบันใช้เครื่องร่อน

                     การตำแต่ละขั้นตอนการตำต้องนำมาฝัดก่อนที่จะนำไปตำในขั้นตอนต่อไป โดยแต่ก่อนใช้

กระดงในการฝัด  ปัจจุบันใช้เครื่องตะแกรงร่อน

๙. ข้าวเม่าที่ผ่านการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4

       เป็นข้าวเม่าที่ผ่านกรรมวิธีผลิต พร้อมรับประทานและส่งจำหน่ายเป็นสินค้า   OTOP

๑๐. ข้าวเม่าปรุงสำเร็จ

3

             ส่วนประกอบ:- 

 - ข้าวเม่า                                -  น้ำตาลทราย

 - มะพร้าวทึนทึกขูดฝอย        -  เกลือเล็กน้อย

คลุกเคล้าส่วนประกอบให้เข้ากัน เสร็จแล้วพร้อมรับประทาน